1. Als lid van WTC Blijf Jong Houtem beoefen ik de wielersport op een ontspannende en aangename manier, met de bedoeling deze in groep te beoefenen. Ik verbind me er toe om mijn ledenbijdrage te betalen in het begin van het nieuwe seizoen wanneer daarom gevraagd word, onze georganiseerde ritten in clubuitrusting te rijden en zoveel als mogelijk deel te nemen aan onze clubritten/activiteiten.
 2. Als lid van WTC Blijf Jong Houtem respecteren we de kalender en waarderen we het werk van ons bestuur en dat van andere wielerclubs dat word gestoken in hun fietsorganisaties.
 3. Als lid van WTC Blijf Jong Houtem hanteren we tijdens het grootste gedeelte van het seizoen een maximum opgelegde snelheid aan kop van de fietsgroep, zijnde een maximumsnelheid van 30 Km/u. Maximum betekent dat er gerust trager mag gereden worden, maar dat te allen tijde de maximumsnelheid NIET overschreden wordt. Voor de winterperiode vanaf 1/10 wordt dit herleid naar 27 Km/u. Het is de verantwoordelijkheid van de hele fietsgroep en bij uitbreiding eventuele wegkapiteins/koprijders, om deze algemene richtlijn ter bevordering van het fietsplezier en de veiligheid strikt toe te passen. Enkel wanneer er expliciet staat aangegeven – hetzij via de kalender, hetzij via andere communicatiemiddelen eigen aan de club – dat er sneller of trager dan de normale snelheid wordt gefietst, mag men afwijken van de maxima. In de winterperiode – van november t.e.m februari – fietsen we aan wintertempo. Dit wil zeggen dat de richtsnelheid met twee à vier eenheden (km/u) verplicht zakken. Met andere woorden, in die wintermaanden wordt er bewust trager gefietst.
 4. Bergop rijdt ieder zijn eigen tempo als de groep niet gevolgd kan worden en word er na de klim gewacht om de laatsten te laten aansluiten. We gunnen deze leden ook de tijd om eventueel te herstellen mocht dit nodig zijn en beginnen niet meteen de knallen bij samensmelting.
 5. Bij clubritten wordt de te rijden afstand (+/-) vooraf bepaald en niet gewijzigd (tenzij door overmacht: materiaalpech, weersomstandigheden, omleiding, slechte wegen) ter plaatse aan de inschrijvingen waar we de tocht rijden.
 6. Leden die voorstellen hebben kunnen deze melden aan één van de leden of het voltallige bestuur, die dan een beslissing zullen nemen hieromtrent.
 7. Als lid van WTC Blijf Jong Houtem ken en respecteer de verkeerswetgeving. Want de verkeerswetgeving garandeert het veilig beoefenen van onze hobby en verzekert een goede verstandhouding met de andere weggebruikers (auto’s, andere fietsers, voetgangers e.d.). Zonder het toepassen van deze regels is er enkel chaos en daar hebben we als wielertoeristen, zijnde zwakke weggebruiker, enkel bij te verliezen. De verkeersregels voor wielertoeristen zijn vrij eenvoudig.
 8. Ons motto is steeds “samen uit samen thuis”. Naast de aard van de weg of de weersomstandigheden, moeten we ons ook op onze ploegmaats richten: wie al eens met een minder getalenteerde fietser op weg is, houdt uiteraard ook met hem/haar rekening, want wie over zijn toeren moet gaan is minder alert en vormt daardoor meer risico voor zichzelf en de anderen. Wij laten ook geen ploegmaats, die met technische problemen kampen of zich plots minder goed voelen, achter. Wanneer deze ploegmaat beslist de groep tijdens de rit te verlaten, wordt hij/zij door minstens één ploegmaat naar huis/clublokaal begeleid. Controleer ook regelmatig of iedereen mee is. Mocht dit niet het geval zijn, wacht dan even of keer eventueel terug.
 9. We dragen steeds een fietshelm (anders niet verzekerd). Alle veiligheid begint bij jezelf. Een ongeval zit in een klein hoekje en het zou jammer zijn een leven lang te moeten boeten voor iets dat perfect vermijdbaar was geweest. Bovendien zijn moderne fietshelmen perfect instelbaar, zeer licht en modieus zodat er geen enkele reden is om ze niet te dragen.
 10. We rijden met een goed onderhouden fiets want het beperkt het risico op pech onderweg met vervelend oponthoud als gevolg. Onze fiets staat dus niet enkel garant voor vele uren fietsplezier maar tevens voor onze veiligheid en die van anderen. Ik heb altijd minimum 1 binnenband en fietspomp of bommetjes bij. Heb ik door omstandigheden meer dan 1 binnenband of extra bommetjes nodig en kan ik deze lenen bij een clublid, dan neem ikzelf het initiatief om tijdens de volgende rit het clublid te vergoeden, zij het mits teruggave van gelijkwaardig materiaal of financiële middelen.
 11. We zorgen ervoor dat we in goede gezondheid onze tochten aanvatten om achteraf (tijdens de rit) niet in de problemen te komen of andere leden of de club in de problemen te brengen.
 12. We respecteren het milieu en zorgen niet voor afval en lawaai. Gemeenten treden steeds strenger op, daar waar men het parcours achterlaat zoals men het aangetroffen heeft, is men ook later steeds welkom. Gooi geen afval of kapot materiaal zoals bvb. binnenbanden naast de weg maar neem je afval mee tot je het ergens op een legale manier kwijt kan.
 13. Medeweggebruikers zijn vrienden, geen concurrenten. We moeten allen samen de openbare weg gebruiken en dat is vaak niet eenvoudig. Alles begint met het respecteren van de andere weggebruikers. Ook en vooral voor voetgangers, de enige weggebruikers die nog “zwakker” zijn dan fietsers, zijn we extra attent. Mocht je andere fietsers kruisen, snij deze dan nooit af, maar wacht rustig tot je kan passeren, of bel even. Een vriendelijke groet als dank kost geen moeite. Wees steeds hoffelijk! Onnodige risico’s nemen we niet. Het is het niet waard. Want we wensen ook morgen en later nog met plezier te kunnen fietsen. Ik sluit me aan bij de fietsgroep die mij het best past, dit zowel naar snelheid, afstand en moeilijkheidsgraad van de rit.
 14. We fietsen alleen waar en wanneer het geoorloofd is. We beoefenen onze hobby enkel indien het wettelijk toegestaan is en we er welkom zijn. Dat geldt zowel voor de plaats waar men fietst als het tijdstip waarop dat gebeurd.
 15. We onthouden ons volstrekt van enige vorm van doping. Want sportiviteit en gezondheid moeten belangrijker zijn dan het persoonlijke ego. En zeg nu zelf: je moet al een grote loser zijn om voor je hobby naar doping te grijpen.
 16. We zijn trots op onze club WTC Blijf Jong Houtem. Negatieve commentaar met de bedoeling de club kwaad te berokkenen, andere leden in een slecht daglicht te plaatsen, leden uit te sluiten en/of initiatieven uit eigen belang te ontmoedigen, vinden we niet op zijn plaats in onze “vriendenclub”. Het bestuur behoudt het recht om op basis van negatieve en kwetsende gedragingen, haaks op de spirit van WTC Blijf Jong Houtem, het lidmaatschap bij de club te beëindigen en/of te weigeren. Men verdient het om lid te zijn bij WTC Blijf Jong Houtem.
 17. Omdat WTC Blijf Jong Houtem als club een systeem van aanwezigheden toekent aan clubactiviteiten, gekoppeld aan het geldelijk terugverdienen van een waarborg inzake clubkledij, komen enkel en alleen activiteiten welke georganiseerd en gepland staan op de clubkalender in aanmerking voor het waarborgsysteem. Leden die geen 10 ritten rijden in een voorafgaand jaar van kledij aankoop (tenzij door ziekte verhinderd zijn) kunnen geen aanspraak maken op een clubuitrusting of kledij aan de voordelige prijs, deze leden zullen aan aankoopprijs moeten bestellen/betalen en zullen geen retour ontvangen. Leden kunnen uit eigen beweging geen activiteiten in dat kader organiseren.
 18. Bij WTC Blijf Jong Houtem houden we ons aan een maximum aantal leden van 30 personen. De minimum leeftijd om in te schrijven is 16 jaar om veiligheidsredenen.

Versie 12/10/2020

Het Bestuur